Sosyal Fobi yi karakterize eden davranışlar:

  • Diğerleriyle iletişimden rahatsızlık duymak
  • Kendini özgüvenden yoksun hissetmek
  • Toplumsal etkinliklere katılamamak
  • Çekindiği ve korktuğu durumlardan kaçmak için kendi başına kalmayı seçmek
  • Korktuğu durumlarda kalp atışının hızlanması, terlemek konuşamamak gibi belirtilerin yaşanması

Sosyal fobinin psikolojik tedavisi yapılmadığı takdirde, birey kişilik sorunları, başarısızlık ve depresyon ile yüzyüze gelir.