Aile Terapileri

/Aile Terapileri
Aile Terapileri 2017-12-13T22:45:06+03:00

Aile Terapisi Uzmanlarımız

Karin Natan
Karin NatanUzman Psikolog ( Oyun ve EMDR Terapisti)
Çocuk – Ergen – Aile Terapisi Uzmanı
Yrd.Doç Dr. Aslı B. Taşören
Yrd.Doç Dr. Aslı B. TaşörenPsikolojik Danışman
Çocuk – Ergen – Aile Danışmanı
Gizem Akçan
Gizem AkçanKlinik Psikolog
Yetişkin- Ergen

Aile Terapisi ve Uzmanlarımız ile İlgili Sorularınızı Cevaplayalım!

aile terapileri - Aile Terapileri

Anne, baba, çocuklar bazı durumlarda da büyük ebeveynlerin katılımıyla geniş ailelerde birçok heyecansal ve davranışsal soruna rastlanabilir.

Aile içinde tek bir bireyin sorunu olduğu düşünüldüğünde bile bu sorun ailenin ortak sorunudur. Çünkü bu soruna diğer aile bireylerinin kayıtsız kalması, etkilenmemesi düşünülmez. Problemin kaynağını mı oluşturuyorlar yoksa ortaya çıkan sonuçlardan etkilenerek mi uyumsuzlaşıyorlar, bütün aile bireylerinin tek tek ele alınarak, gerekli iletişimin sağlanması gerekir.

Evliliğin kurulmasıyla başlayan ortak yaşamda eşler, kişisel geçmişlerindeki farklılıkları, duygusal ve düşünsel ayrılıklarını bir uzlaşma noktasına getirmeye çalışırlar. İletişim becerileri yeterli olmayan eşler çatışmaları çözmekte yetersiz kaldıklarında ya birbirlerinden duygusal olarak uzaklaşırlar ya da bu uzaklığın yakınlığa dönüşmesi için yapıcı yollar aramaya başlarlar. En mutlu evliliklerde bile, süreç içerisinde bazı uyumsuzluk ve huzursuzluklar yaşanabilir. En iyi anlaşan çiftler bile farklılıkları kabul etmekte çatışma içine girebilir. Önemli olan çatışmanın ortaya çıkıp çıkmaması değil, eşlerin çatışmayı sağlıklı bir şekilde ele alarak, yapıcı ve ilişkiyi güçlendirici bir şekilde yönetebilmeleridir.

Karı koca arasındaki iletişim sorunları evlilik terapilerinde ele alınırken, birinci çocuğun doğumu ile eş ilişkisi aile ilişkisine döner. Aile Terapisine aldığımız kişilerde problemin özü iletişim ve etkileşim çalışmalarını çözmekteki yetersizlikleridir. Hangi davranışların kendilerini nasıl etkileyeceğini karşısındaki insana neler hissettirebileceğini anlayamadıkları için çatışmaları da çözemezler. Terapist aile yapılarını ve davranış normlarını, iletişim biçimlerini, aile üyelerinin aile içerisinde oynadığı rolü ( Güçlü, baskın, pasif, şamaroğlanı, edilgen, agresif, ezik…) gözlemleyerek davranış değişimlerinin ilk adımlarını attırmakla işe başlar. Her ailenin birbirinden farklı oluşu nedeniyle terapistin esnek olması ve tek bir yaklaşım yöntemi yerine probleme uyan yaklaşımı seçmesi gerekir.

BİZE ULAŞIN
Aile Terapisi Sık Sorulan Sorular 

İletişim yokluğu veya aksaklıkları bir çok ailenin işlevselliğini bozmaktadır. İletişimsizlik problemlerine parmak basılması kişilerin kendilerine açıkça bir şekilde ifade etmeleriyle sağlanabilir.

Aile içerisinde iletişim problemi, aksaklıkları  yaşayan kişiler aile terapilerine başvurabilirler.

Birçok uzman, evlilik terapisi ile, aile terapisini belirli psikolojik terapilerin uygulandığı benzer bir yaklaşım olarak değerlendirir. Çift terapisi, aile terapilerinden önce uygulanmaya başlamıştır. Ve eşlerin sorunlarına daha derinlemesine odaklanır. Aile terapileri ise, genelde ana, baba çocuk üçgeninin oluşturduğu bir grupta, aile sistemini incelemeye yöneliktir. Sistemin bir tarafında ortaya çıkan sorun, bütün sistemi etkiler. Anne babanın çocukları için ilk sosyal modeller olduğu görüşünden yola çıkarsak, anne babanın bireysel sorunları, çocuğu doğrudan etkiler. Örneğin babanın içki sorunu, annenin agresif davranışları, çocuklarında da bazı heyecan ve davranış sorunlarına yol açabilir. İçine kapanmak, çevre ile uyumsuz davranışlar, eğitim başarısızlığı, asi davranışlar gibi… Anne babanın uyumsuzluk nedeni ile psikolojik danışma için getirdikleri bir çocuk için, yapılması gereken önce aileyi bir arada görerek, iletişim ve etkileşim biçimleri hakkında bir fikre sahip olmaktır. Aile işlevselliği üzerine odaklanan çalışmalardan çıkarılabilecek ortak sonuçlar

 1. Aile sisteminde kuşaktan kuşağa geçen kalıplar, aileyi oluşturan bireylerin davranışlarını da şekillendirir.
 2. Bir ailenin yapısı ve organizasyonu, aile bireylerinin davranışlarını da belirleyen önemli faktörlerdir.

Aile sorunlarının çözülmesinde, işlevselliği olan ailelerin daha başarılı, işlevselliği zayıf olan ailelerin ise başarısız oldukları görülmektedir.

Aile sorunlarını, para, yiyecek, barınak temini gibi temel sorunlarla, öfke ve kaygı-depresyon, uyum sağlayamama gibi heyecan durumları olmak üzere iki ana grupta toplayabiliriz. Temel sorunlarını halletmemiş ailelerin duygusal sorunları ile başa çıkabilmeleri güçtür.

Belirli bir uyarıcıya karşı en uygun yerinde tepki gösterebilme yeteneği, aile içinde öğrenilir. Aile, toplumun en küçük birimi olarak, kişilik yapılanmamızda çok önemli bir yere sahiptir. Bireylerin bedensel ve psikolojik sağlıklarının yerinde olması ve yaşamdan doyum sağlayacak kişiler olarak yetişebilmeleri, geniş ölçüde aile işlevlerinin sağlıklı olup olmadığına bağlıdır.

Aile içi etkileşimi ve kişilik gelişimini çok etkileyen işlevleri, kısaca şöyle özetleyebiliriz.

 • Aile bireyleri, bir arada olmaktan hoşlanırlar
 • Birbirleriyle iletişimleri iyidir
 • Birbirlerinden farklı da düşünseler, bunu paylaşabilirler ve birbirlerinin düşünce ve davranışlarına saygı duyarlar.
 •  Özünde sevgi ve saygı olan bir dayanışma içindedirler.
 • Ailenin sorunlu dönemlerinde (işsizlik, başarısızlık, mutsuzluk, hastalık) problemi tanıyarak, çözümleri birlikte geliştirebilirler. Birbirlerine destek verirler.
 • Yeniliklere uyum sağlarlar

İşlevselliği olmayan ailelerde ise;

 • Ailede herkes yalnızdır. Duygusal sorunlarını birbirlerinden saklarlar.
 • Aile bireyleri, kendilerini oldukları gibi göstermek yerine duruma göre zayıf veya güçlü göstererek, bir görünüşün arkasına saklanırlar.
 • Duygu ve düşüncelerini birbirleriyle paylaşmazlar.
 • Birbirlerinin psikolojik ihtiyaçlarından habersizdirler.
 • İletişim yanlışları ve eksikliklerine bağlanan bu durumlar, aile terapisi ile çözülebilir mi?
 • İletişimin önce ailede öğrenildiğini söylemiştik. Eğer aile bireyleri, yolunda gitmeyen birşeylerin farkına vararak, düzeltmek istiyorlarsa, onları bu konuda yönlendirerek bilinç kazanmalarını sağlayabiliriz. Ve yeni bir bakış açısı kazandırarak, yeni bir yapılanma oluşturabiliriz.

Yüzde yüz başarı, hiçbir tedavi şekli için söz konusu değildir. Tedavi başarısı önce tedavi motivasyonuna sonra da, terapistin göstereceği yönergelere uyum sağlayabilme çabasına bağlıdır. Örneğin, eşinin veya çocuğunun psikolojik sorunları için başvuran kişi, problemin sahibidir. Bu problemin oluşmasında eşi ve çocuğunun da mutlaka payı vardır. Ancak onlar, işbirliği ve dayanışma sorumluluğundan kaçarak, probleme bir günah keçisi arıyorlarsa, işbirliğinin olmadığı bir aile terapisi düşünülemez. Sadece, problemin çözümü için başvuran kişiye yeni bir görüş açısı kazandırılabilir. Bireysel olarak kendisini daha güçlü hissetmesi sağlanabilir.

Aile Terapileri ile İlgili Yazılarımız

Çocukların Erkenden Okula Başlaması Neler Doğurur?

Anasınıfı yaşına gelmiş bir çocuğu bu basamağı atlatarak okula başlatmak şunlara neden olacaktır: 1. Çocuğun gelişimini uygun şekilde tamamlayabilmesi için gereksinimi olan oyun zamanı çok azalacak, bu fiziksel-zihinsel-ruhsal gelişimini aksatacaktır. 2. Küçük yaşta okula başlayan [...]

By | 26 Temmuz 2017|Categories: Aile Terapileri|Tags: , |Çocukların Erkenden Okula Başlaması Neler Doğurur? için yorumlar kapalı