Boşanmanın son yıllarda bizim ülkemizde de artış göstermesi evlilik kararlarının da doğru verilmediğini göstermektedir. Ortak amaçlar, beklentiler paylaşılan değerler değil de, sadece fiziki çekicilik nedeniyle evlilik seçimi yapılmışsa, başarılı bir ilişki sürdürülmesi mümkün değildir. Evlilik yılları arttıkça, başlangıç kararını etkileyen bu faktörün çok değişik ortak amaçlarla beslenmesi gerekir. Kadın ve erkek uygun bir eş seçimi yapabilmek ve başarılı bir evliliğe yönelebilmek için once kendilerini sonra da evlilik adaylarını iyi tanımak zorundadır. Düşünmeleri ve cevaplamaları gereken sorular vardır.

• Yaşamda benim için neler önemli ?
• Nasıl bir yaşam sürmek beni mutlu edebilir ?
• Yaşamdaki önceliklerim neler ?
• Onun hangi özellikleri beni cezbediyor ?
• Karar vermekte akılcı mı yoksa duygusal mı davranıyorum ?
• Onun sahip olması gereken kişilik özelliklerini değerlendirmemiş olabilir miyim?
• Benlik imajımın, sosyal imaj olarak topluma yansıması nasıl ?
• Sosyokültürel ve ekonomik olarak beklentilerim neler ?
• Aileme ne ölçüde bağlı veya bağımlıyım ?
• Onun dini yönelimlerinde siyasi görüşlerinde ne ölçüde görüş birliğimiz olmalı ?
• Onun eğitimi, bu eğitimi yaşama geçirebilmesi, ailesinden ekonomik destek alıp almaması benim için ne kadar önemli ?

Bu soruların saglıklı bir şekilde cevaplanabilmesi ise evlilik öncesi arkadaşlık ile mümkündür..