İLK ÇOCUK, EVLİLİĞİN DENGESİNİ NASIL DEĞİŞTİRİR?

Karı koca arasındaki iletişim sorunları evlilik terapilerinde ele alinirken, birinci çocuğun doğumuyla eş ilişkisi, aile ilişkisine döner.

Evlilik öncesi sorunları çözmeden evliliğe adım atan eşler, bu sorunları evliliğe de taşır. Evlilik yaşamında bu sorunların çözümüne ulaşılamamışsa, ilk çocuğun doğumundan sonra eski çatışmalar artabilir veya yeni boyutlar kazanabilir. Örneğin doğumla birlikte her iki eşin de aile yapılarındaki farklılıklar daha belirgin bir hal alabilir. Birbirleriyle nezaket ölçüleri içinde seyrek olarak görüşen aileler, doğumla birlikte bu sınırı aşarak torunlarına yakın olmak, daha sık görmek isteyebilirler. Evliliğin ilk yıllarında, her iki eşin de muhtemel anlaşmazlıkları engelleyebilmek amacıyla özenle uzak tutmaya çalıştığı aileler, üstü örtülmüş bir sosyokültürel çatışmayı tekrar alevlendirebilirler.

Eşler, çocuğun doğumuyla evvelce eşlerinden gördükleri sevgide bir azalma olduğundan yakınabilirler veya daha sonraki yıllarda çocuğun eğitimi konusunda görüş ayrılıkları yaşanabilir. Çocuk da büyüdükçe, sadece annesi ve babasıyla değil, her ikisiyle de iletişimi sürdürebilmeyi öğrenir. Ana baba arasındaki iletişim aksaklıklarını ve çatışmaları görür, kendince anlamlandırır. Çocuk, anne babanın davranış normlarını benimser ve sosyal model olarak alır. Bu nedenle aile üyelerinden birinin davranışını anlayabilmek için, ailenin davranış şablonlarının bilinmesi gerekir.Ailenin bir grup olarak yansıttığı genel şablon, bütün aile üyeleri tarafından aynı şekilde benimsenmemiş olabilir.

Davranış normlarının iyi anlaşılabilmesi için o aileyle birlikte yaşamak gerekir.