MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

ALICI(DANIŞAN) / SATICI(UZMAN)

 

Adı – Soyadı : [fatura-kullanici-adi]

Adresi : [fatura-adresi]

Telefon : [telefon-no]

E Posta: [e-posta-adresi]

 

SATICI(UZMAN)

Ticari Ünvanı : Prof.Dr. İlkay Kasatura Psikoterapi Merkezi

Telefon :  0212 274 86 00

Eposta :  info@ilkaykasatura.com

Adresi : Yıldız Posta Cad. Çiğdem Apt.No: 8 D:11 Gayrettepe 34330 / İstanbul

Psikiyatri Merkezi İletişim Numarası: 0212 274 86 00

 

MADDE 2 : SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı’nın, Yıldızposta Caddesi Çiğdem Apt. No:11 D: 8  adresinde ikamet eden Prof Dr. İlkay Kasatura Psikoterapi Merkezi (“Psikoterapi Merkezi”)’ne ait https://www.ilkaykasatura.com/ alan adlı web sitesinden (“Websitesi”) veya mobil aplikasyondan Satıcı’ya ait Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Psikoterapi Merkezi ile akdetmiş oldukları websitesi üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu Hizmetin satışında Psikoterapi Merkezi’nin herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Toplam Hizmet bedeli:

Ödeme Şekli ve Planı:

Alınan Vade Farkı:

Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:

İfa Şartları : İlgili Hizmet Satın Alımı Takiben  Taahhüt Edilen Sürede Verilecektir.

İfa Adresi ve Şekli:

Hizmet İfa Edilecek Kişi(ler):

 

Hizmet Kodu ve Adı Adet Satıcı Ünvanı Birim Fiyatı Birim İndimi Kupon Puan Toplam Satış Tutarı Vade Farkı KDV Dahil Toplam Tutar
[sepet-tutar] Prof.Dr. İlkay Kasatura Psikoterapi Merkezi [sepet-tutar]

 

SÖZ KONUSU HİZMET BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA SATICI ADINA, PSİKOTERAPİ MERKEZİ TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI HİZMETİN BEDELİNİ PSİKOTERAPİ MERKEZİ’NE ÖDEMEKLE, HİZMET BEDELİNİ SATICIYA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.

 

MADDE 4 – HİZMETİN İFASI VE İFA ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Hizmetin Alıcı’ya ifa edilmesiyle ifa edilmiş olur. Hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese veya online hizmet ifası olarak belirtilen yetkili kişi/kişilere ifa edilecektir.

 

MADDE 5 – HİZMET İFA MASRAFLARI VE İFASI

Hizmetin ifası için hizmet bedeli hariç bir ödeme talep edilmeyecektir. Hizmetin ifası; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Hizmet’i, Alıcı tarafından Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ifa eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Hizmet’in ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir

Alıcı Psikoterapi Hizmeti için randevu aldığında hizmet ödemesini gerçekleştirecektir ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satış Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında cayma hakkına sahip olacaktır. Ancak bu cayma hakkı aşağıda belirtilecek şekilde kullanılabilecektir.

Hizmetin ifası sırasında, Satıcı hizmeti yerine yükümlü olduğu şekilde yerine getirir ve fakat alıcı kendi kusuru sebebiyle hizmeti alamazsa Psikoterapi Merkezi ve Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Hizmet’e ait temel özellikler, Hizmet’in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve ifa ile ifa fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya ifa edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Hizmeti süresi içinde ifa edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye ifa edilecek ise, ifa edilecek kişinin ifayı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

Alıcı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin bildirimler Satıcı’ya ait ve/veya Web Sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gösterilecektir. PSİKOTERAPİ MERKEZİ, İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMADIĞINDAN PSİKOTERAPİ MERKEZİ’NE KARŞI CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ VEYA PSİKOTERAPİ MERKEZİ’nden BEDEL İADESİ TALEP EDİLEMEZ. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine ve Websitesi’ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

 

ALICI eğer cayma hakkını kullanmak isterse bunu mevzuat gereğince Hizmet Alımına başlamadan önce websitesi veya mobil aplikasyon üzerinden kullanmalıdır. Bunun için internet sitesinde veya mobil aplikasyonda yer alan “RANDEVUYU İPTAL ET” bölümünden iade formu ile işlem yapmalıdır. ANCAK; ALICI, SATIN ALDIĞI ONLİNE TERAPİ HİZMETİ’Nİ TERAPİ (RANDEVU) SAATİNE 24 SAATTEN AZ BİR SÜRE KALA İPTAL EDERSE ÜCRET İADESİ ALAMAYACAKTIR. EĞER ALICI TARAFINDAN TERAPİ SAATİNE 24 SAATTEN FAZLA BİR SÜRE VARKEN YAPILAN İPTALLERDE ÜCRET İADESİ 1 KEREYE MAHSUS OLARAK YAPILIR. ANCAK ÜST ÜSTE OLACAK ŞEKİLDE 2 KEZ TERAPİ(RANDEVU)  İPTALİ GERÇEKLEŞTİRİLİRSE İPTAL EDİLEN İKİNCİ TERAPİ(RANDEVU) ‘NİN ÜCRETİNİN İADESİ YAPILMAZ.

 

MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler)

b)Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde

  1. c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde
  2. e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım

programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde

  1. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde
  2. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde
  3. h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde

ı)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde ,

  1. i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet’in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır. Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür Hizmetlerin iptal ve iade şartları Satıcı uygulama ve kurallarına tabidir.

Sözleşme konusu hizmet de bu madde kapsamında cayma hakkı istisnalarındandır ve belirtilen iptal şartları dışında cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 

MADDE 10 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının  Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

 

MADDE 11 –  HİZMETİN ÜCRETİ

Hizmetin peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya PSİKOTERAPİ MERKEZİ tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 

MADDE 12 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı

temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

 

MADDE 13 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, email aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve PSİKOTERAPİ MERKEZİ’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 14 – YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, [gununtarihi]tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

 

               SATICI                                                                                   ALICI

Prof.Dr. İlkay Kasatura Psikoterapi Merkezi                           [fatura-kullanici-adi]