Simru_Kavak_Foto

Simru Kavak Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Psikoloji uzmanlığını yine Koç Üniversitesi’nden Prof. Zeynep Aycan danışmanlığında, “duygusal zekanın iş yaşamında kişisel iyi oluşa ve tükenmişliğe etkileri” konusundaki çalışmasıyla almıştır. Lisans hayatına devam ederken, İtalya’nın Floransa kentinde öğrenci olarak yaşamıştır. Psikoloji doktora eğitimine Üsküdar Üniversitesi’nde devam etmektedir.

Uzmanlığı sırasında kişilik özelliklerinin ve duygusal zekanın kişisel iyi oluşa etkisi, motivasyonu etkileyen içsel faktörler, öfke ve stres yönetimi konularında çalışmalar gerçekleştiren Kavak, Koç Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nda Dr. Bilge Selçuk danışmanlığında araştırma asistanı olarak görev yapmış, aileler ve çocuklarla gerçekleştirilen pek çok farklı projede ve araştırmada aktif olarak yer almıştır. Aynı zamanda İRE İstanbul Dil ve Konuşma Çocuk, Yetişkin, Aile Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde yetişkinlerle, çocuklarla ve gençlerle çalışmıştır.  Nadis Terapi ve Eğitim Merkezi’ndeki stajında evlilik ve çift terapisi ile ilgili eğitimlere katılmıştır. Çift ve evlilik terapileri ile cinsel terapi eğitimlerini, Doç. Dr. Rakel Delevi’den alan Kavak, Prof. Nazlı Baydar danışmanlığında üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen faktörler üzerine çalışmalar gerçekleştirmiş, “kaygı bozukluklarının tedavisinde psikiyatristler ve psikologların etkin iş birliği” konusunda Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi’nin beraber yürüttüğü araştırma projesinde yer almıştır. Duygusal zeka gelişiminin, duygudurum ve kaygı bozukluklarıyla bağımlılık tedavisine etkisini inceleyen ilgili sunumları ve çalışmaları mevcuttur. Doktora çalışmaları bu alanda yoğunlaşmaktadır.

Inda Danışmanlık Merkezi’nden aldığı Uygulamalı Performans Psikolojisi eğitimlerinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu’nun 72 saatlik Psikolojik Performans Danışmanlığı Eğitimi’ni ve Travma Tedavileri ile EMDR modüllerini almıştır. Eş zamanlı olarak Prof. Dr. İlkay Kasatura’dan Psikodrama ve Grup terapileri ile Kendini Tanıma eğitimlerini alarak süpervizyonlarını tamamlamıştır.

3 yıl boyunca Amerika merkezli Korn Ferry Hay Group Danışmanlık Şirketi’nde çalışmış, bu süreç içerisinde British Psychological Society’den psikometrik kişilik ve yetenek değerlendirme araçlarını uygulama, yorumlama ve geri bildirim verme akreditasyonunu Malezya’da gerçekleştirilen eğitimle elde etmiştir. Envanterlerin lokalleştirilmesi sürecindeki proje ekibinde bulunmuştur. Duygusal ve sosyal zeka değerlendirme, geri bildirim verme, geliştirme ve uygulayıcı yetiştirme sertifikasını Daniel Goleman’ın kurucusu olduğu Boston merkezli HayMcBer Associates’den almıştır. Güdüler, potansiyel, davranış stilleri, öğrenme çevikliği gibi farklı alanlarda kullanılan psikometrik araçlara dair uluslararası geçerliliği bulunan geri bildirim verme akreditasyonunu Polonya’da, Korn Ferry onayıyla aldığı eğitimle kazanmıştır. Danışmanlık görevi boyunca pek çok farklı projede kişilik değerlendirmelerinde ve geri bildirimlerinde görev almış, motivasyon üzerine projeler gerçekleştirmiş, gelişim merkezlerine değerlendirici olarak katılmış ve etkin liderlerlik çalıştaylarıyla, koçluk süreçlerinde görev yapmıştır. Havacılık sektöründe kokpit ve kabin işe alım süreçlerinde psikolog olarak yer almış, pek çok kurumsal firmada stres ve öfke yönetimi, tükenmişlik, duygusal zeka gibi konularda eğitimler vermiştir. Baskı altında sürdürülebilir performans gösterilmesi beklenen iş hayatı, havacılık, askeriye, sağlık, spor ve sahne sanatları gibi alanlarda değerlendirme ve geliştirme deneyimlerine sahiptir.

Danışmanlık görevine devam ederken 2016 yılında Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Spor Psikolojisi programını tamamlamış, bu süreçte Anadolu Efes Sporu Kulübü’nde psikolog olarak çalışmalar gerçekleştirip süpervizyonlarını almıştır.

2018 yılında The Gottman Institute tarafından verilen “Gottman Couples Therapy: A Research – Based Approach” çift ve aile terapisi eğitimlerini tamamlamıştır. John Gottman’ın araştırma temelli ve duygu odaklı terapi ekolünü kullanmaktadır. Aynı sene içerisinde Prof. Dr. İlkay Kasatura’dan bilişsel-davranışçı ve duygu odaklı terapi eğitimlerini almıştır, süpervizyon süreci devam etmektedir.

Bireysel, çift ve grup çalışmalarında duygusal zekayı merkeze aldığı ve bilişsel-davranışçı ekolle birleştirdiği çalışma yönteminde, “duyguların farkında olma, duyguyu yönetme, sosyal farkındalık ve ilişki yönetimi” temel yetkinliklerini geliştirerek bireylerin ve çiftlerin zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır.

Eski Milli Basketbolcu Necati Güler, Muratcan Güler ve A Milli Basketbol Takımı Kaptanı Sinan Güler’in kuruculuğunu üstlendiği Güler Legacy’de “Psikolojik Gelişim Departmanı”nı kurmuş, halen koordinatörlüğünü üstlendiği birimde sporcular, aileler ve antrenörler ile bireysel ve grup çalışmaları gerçekleştirmekte, SEV Amerikan Koleji’nde yürütülen spor okullarının psikoloğu olarak görev yapmakta ve yetişkinlere spordaki takım dinamikleri üzerinden duygusal zeka gelişimi veren eğitimler düzenlemektedir.

Duygusal ve sosyal zeka, kendini tanıma, ilişki sorunları, duygudurum sorunları, kaygı sorunları, sosyal fobi, stres yönetimi, öfke yönetimi, çatışma yönetimi, kendine güven, motivasyon,  performansı etkileyen zihinsel süreçler, dikkat ve odaklanma, okul, spor ve hayat dengesi, sınav kaygısı, adaptasyon süreçleri, hedef belirleme, zorluklarla başa çıkma becerileri, olumlu düşünme, takım çalışması ve etkili iletişim üzerine çalışmaktadır.

Çift ve bireysel terapilere ek olarak, baskı altında performans göstermesi gereken iş yaşamı, spor, sanat, sahne, havacılık, askeriye ve tıp gibi alanlarda yoğunluklu terapiler ve seminerler gerçekleştirmektedir. Davetli olduğu üniversitelerde konuk öğretim üyesi olarak ders vermektedir.

Duygusal ve sosyal zeka, kendini tanıma, çift terapileri, motivasyon, stres ve kaygı yönetimi, öfke yönetimi, çatışma yönetimi, performans, kendine güven, dikkat ve odaklanma, okul, spor ve hayat dengesi, hedef belirleme, zorluklarla başa çıkma becerileri, olumlu düşünme, takım çalışması ve etkili iletişim üzerine çalışmaktadır.

2018                The Gottman Institute – Gottman Couples Therapy: A Research – Based Approach Çift ve Aile Terapisi Eğitimi’ni tamamladı.

2017                Güler Legacy System, Performans ve Motivasyon Değerlendirme Ölçeği Uygulayıcısı oldu.

2017                Korn Ferry ViaEdge, Öğrenme Çevikliği Değerlendirme Envanteri Uygulama Eğitimi’ni Polonya’da tamamladı.

2017                Korn Ferry Liderlik Potansiyeli Değerlendirme Anketi Eğitimi’ni Polonya’da tamamladı.

2016                Bilgi Üniversitesi Uygulamalı Spor Psikolojisi Programı’nı ve süpervizyonlarını tamamladı.

2015                British Psychological Society Psikometrik Kişilik Envanterleri Uygulama, Okuma, Yorumlama ve Değerlendirici Yetiştirme Eğitimi’ni Malezya’da aldı.

2015                British Psychological Society Psikometrik Sayısal Sözel ve Mantıksal Yetenek Testleri Uygulama, Okuma, Yorumlama ve Değerlendirici Yetiştirme Eğitimi’ni Malezya’da aldı.

2015                Türkiye Futbol Federasyonu Psikolojik Performans Danışmanlığı Programı’nı tamamladı.

2014                Prof. Dr. İlkay Kasatura danışmanlığında Psikodrama ve Grup Terapileri Kendini Tanıma Seansları’nı tamamladı.

2013- 2014      Koç Üniversitesi  Psikloji Yüksek Lisans Derecesi’ni aldı.

2008-2013       Koç Üniversitesi Psikoloji Lisans Derecesi’ni aldı.

2017 –                Uzman Psikolog, Prof. Dr İlkay Kasatura Psikoterapi Merkezi, İstanbul

2016 –                Uzman Psikolog, Güler Legacy, İstanbul

2016                  Gözlemci Psikolog, Anadolu Efes Spor Kulübü, İstanbul

2014 – 2017    Kıdemli Danışman, Korn Ferry Hay Group, İstanbul

2013                  Asistan Psikolog, Nadis Terapi, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, İstanbul

2013                  Araştırma Asistanı, Koç Üniversitesi Çocuk ve Aile Araştırmaları Labaratuvarı, İstanbul

2012                  Psikolog, İRE, Intern Psychologist, İstanbul Dil ve Konuşma Çocuk, Yetişkin; Aile Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

Uygulayıcısı Olduğu Testler

Locke Wallace İlişki Uyumu Testi

Weiss-Cerretto İlişki Durumu Envanteri

Gottman Güçlü İlişki Evi Değerlendirme Ölçekleri

            Sevgi Haritaları

İlgi ve Beğeni Sistemi

Birbirine Yönelme ya da Yönelmeme

Olumsuz Duyguların Baskın Gelmesi

Sert Başlangıçlar

Etkiyi Kabul Etme

Onarma/Telafi Girişimleri

Uzlaşma

Tekrarlayan Problemlerde Çıkmaz

Tartışmalarda Dört Atlı

Taşma

Duygusal Kopukluk ve Yalnızlık

Romantizm ve Tutkunun Kalitesi

Ortak Anlamlar Listesi (Ritüeller, Roller, Hedefler, Semboller)

Güven

Bağlılık

Çözülebilir ve Tekrarlayan Problemler İçin Gottman 19 Alan Listesi

Üç “Tali Yol” Ölçeği

Kaos

Meta Duygular (Duygular ile İlgili Hisler

Aile Geçmişi

Gottman Duygusal İstismar Ölçeği

Kontrol, Korku, İntihar Eğilimi ve Fiziksel Agresyon Ölçekleri

SCL-90 R

KESİ (CAGE-AID) Ölçeği

Kısa Michigan Alkol Tarama Testi (b-Mast)

Güler Legacy System, Sporcu Performans ve Motivasyon Değerlendirme Ölçeği

ESCI Duygusal ve Sosyal Zeka Yetkinlik Envanteri

Korn Ferry ViaEdge, Öğrenme Çevikliği Değerlendirme Envanteri

Talent Q Dimensions Kişilik Envanteri

Talent Q Elements Yetenek Testleri

British Psychological Society Psikometrik Kişilik Envanterleri Uygulama, Okuma, Yorumlama ve Değerlendirici Yetiştirme Akreditasyonu

British Psychological Society Psikometrik Sayısal Sözel ve Mantıksal Yetenek Testleri Uygulama, Okuma, Yorumlama ve Değerlendirici Yetiştirme Akreditasyonu