• 1985 yılından bu yana muayenehanesinde evlilik ve aile tedavileri , iş yaşamında ve özel haytta yaşanan stres, sosyal fobi, panik atak depresyon terapileri gerçekleştirmekte ve gençleri mesleki olarak yönlendirme, okul başarılarını sağlamak üzere ilgi alanı ve yeteneklere göre okul başarılarını verimli hale getirmektedir.
  • 1971’de Sağlık Bakanlığı’nca İngiltere’de Kent’de Mabledon Hastenesi Yüksek Lisans merkezine gönderilerek 3 yıllık grup analitik psikoterapi ve Davranış Tedavisi eğitimi gördü. Warlingham Park hastanesine Mabledon Hastanesi’nden burslu olarak gönderilerek bağımlılığın bireysel ve grup analitik tedavisi konusunda eğitim gördü.
    Türkiye’ye döndükten sonra Türkiye’nin ilk gündüz hastanesinde (Beşiktaş Gündüz Hastanesi) ailelere ve bağımlılara yönelik Bireysel ve Grup Psikoterapileri başlattı.
  • 1976’da “Kaygı ve kişilik özellikleri arasındaki ilişki” konusunda doktorasını verdi.
  • 1980’de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne dönerek aile terapileri ve bağımlılara yönelik grup psikoterapileri başlattı.
  • 1983’de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde kurulan Amatem’de ilk kez alkol bağımlılarına yönelik “Grup analitik psikoterapi”leri ve aile tedavilerini başlattı.
  • 1980-1996 yılları arasında Prof.Abdülkadir Özbek ve Moreno Psikodrama Enstütüsü tarafından açılan Psikodrama eğitimini tamamlayıp 16 yıllık bir eğitimden geçerek Psikodrama Terapisti olmuş, bunun arkasından 3 yıl süre ile de Analitik Psikodrama eğitimini tamamlamıştır.
  • 1996 yılında Profesör olarak Kocaeli Üniversitesi’ne atandı. Psikolojik Danışmanlık bölümünü kurdu, Yüksek Lisans eğitimini başlattı.
  • 2000 yılında İstanbul’da Ticaret Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümünü kurdu. Uygulamalı Psikoloji alanında yüksek lisans başlattı.
  • 2000-2004 yılları arasında Taksim Tıp Merkezinde yöneticilere yönelik stres yönetimi seminerleri vermiştir. Ruh sağlığı hastalıklarında bireysel ve grup psikoterapileri uygulamıştır.